Du visar för närvarande Steg 2 Breakit Impact Challenge

Steg 2 Breakit Impact Challenge

Ett viktigt steg där vi alla fick tänka till över hur våra arbetsplatser påverkar miljön. För oss som även har hemmakontor var det intressant att se hur klimatarbetet på ett sätt spiller över på den privata konsumtionen och energianvändningen. 

Nu sätter vi upp en plan för oss men även framtida kollegor, på distans och på plats, för att fortsätta motivera arbetet framöver.