OM ASPINOVA

Aspinova har rötterna djupt förankrade i den svenska industrin och arbetar med affärsutveckling, ledningssystem och kvalitets- och miljöstyrning. I takt med förändringar i vår omvärld har vi även tagit steget in på kompetensområdet Technology där vi skapar digitala helhetslösningar.

Våra medarbetare har hög kompetens, är självgående och hittar snabbt rätt inom kundens organisation. Aspinova erbjuder de flesta kompetenser – från seniora projektledare och strategiska rådgivare till vårt engagerade team av kvalificerade digitala utvecklare och programmerare.

Vårt digitala team i Filippinerna skapar förutsättningar för kostnadseffektiva lösningar.

Aspinova är ett nätverksbolag och samarbetar med ett antal högt specialiserade bolag. Aspinovas erbjudande grundar sig nätverkets samlade erfarenhet, och tillsammans har vi en stor kunskap inom en mängd specialområden. Oavsett uppdrag så sätter vi alltid samman den bästa mixen av specialister.

Aspinova arbetar med Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. Vi har valt två av målen där vi, genom vår verksamhet, har störst möjlighet att bidra.

Mål 5 – Jämställdhet

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Alla former av våld, diskriminering och skadliga sedvänjor mot kvinnor och flickor drabbar såväl individen som hela samhället. Det har bevisats om och om igen att politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling.

Att leva ett liv fritt från våld och diskriminering är en grundläggande mänsklig rättighet och helt avgörande för att människor och samhällen ska utveckla sin fulla potential.

Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår planet klarar av. Visste du exempelvis att 1/3 av den mat som produceras slängs? Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser.

Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom. Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor är en nödvändighet för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa.

Aspinova AB

Götaforsliden 13

43142 Mölndal