Affärsområden

Kvalitet & Miljö

Omvärldens krav och förväntningar på effektivitet i alla led och en hållbar affärsmodell synliggör behovet av ett fungerande kvalitets- och miljöledningssystem. Det är ett effektivt verktyg för att genomföra och nå organisationens strategiska mål.

De internationella standarderna ISO 9001 och ISO 14001 är fundament för att etablera och integrera kvalitets- och miljöledningssystem i det dagliga arbetet. Aspinova Kvalitet och miljö vägleder och stödjer organisationens kvalitets- och miljöarbete med ISO 9001 och 14001 som grund.

I samarbete med EcoTech erbjuder vi ett stabilt och användarvänligt ledningssystem. Ledningssystemet är molnbaserat och stödjer effektivt ert kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete. Läs mera om vårt ledningssystem här.

Technology

Affärsområdet Technology erbjuder företag och organisationer IT-tjänster såsom programutveckling och digitala lösningar. Våra lösningar kännetecknas av innovativa och verksamhetsanpassade system för effektmätning i realtid, och våra kvalificerade och engagerade utvecklingsteam säkerställer kvalificerade och kostnadseffektiva lösningar.

BestInPractice (BIP) är vårt egenutvecklade system som ursprungligen utvecklades som en digital kompetensplattform med syfte att planera och administrera olika utbildningar inom framför allt servicenäringarna.

Idag är BestInPractice ett såväl branschneutralt som flexibelt verktyg för mätning och styrning av framför allt humana processer.

Affärsutveckling & Management 

Aspinova Affärsutveckling och Management förenar kreativitet och strategisk kompetens, och vi brinner för teknologi. Vårt sätt att arbeta matchar dagens föränderliga värld.

Den digitala verkligheten är här, och dagens och morgondagens vinnare måste göra rätt val för att stå starka i framtiden. Aspinova Management lotsar företag och organisationer att göra rätt val.

Några av våra samarbetspartners