Vår expertis

Kvalitet & Miljö

Kanske är det ett kundkrav, eller så vill ni bara ha allt på rätt plats, veta att ni uppfyller de lagar och andra krav som gäller.

Management

Tillsammans med er kan vi leda er organisation och ge er verktygen att styra verksamheten mot de mål ni har framför er.

Företagsutveckling

Vi hjälper er när ni står inför utmaningar, som nytt företag, är på väg i en förnyelseprocess eller andra förändringar i organisationen.

Tech

Från IT Developer med lång erfarenhet inom programmering och utveckling till digital marknadsföring och Growth hacking.

Om Aspinova

Aspinova har en lång historia som konsultföretag i Sverige med de största kunderna i Göteborgs regionen. Vi har kunder inom ett flertal olika marknader, fordonsindustrin, tillverkande industri, marina sidan med flera. T.ex har vi jobbat med projektledning inom fordonsindustrin där vi ledde ”RnD 30” för eftermarknad, AB Volvo. Vi har ett uppdrag som Kvalitets- och Miljöchef för ITW Welding AB. Inom marina sidan har vi haft uppdrag som arbetsmiljöansvarig vid installationer på site för TTS Marin.

På senare tid har vi gått in i området Technology där vi skapar helhetslösningar inom digitala plattformar. Med detta har också nya marknader öppnat sig och gett nya kunder inom områdena service, vård och omsorg.

Några av våra samarbetspartners