Affärsområden

Kvalitet & Miljö

Omvärldens krav och förväntningar på effektivitet i alla led och en hållbar affärsmodell synliggör behovet av ett fungerande kvalitets- och miljöledningssystem. Det är ett effektivt verktyg för att genomföra och nå organisationens strategiska mål.

De internationella standarderna ISO 9001 och ISO 14001 är fundament för att etablera och integrera kvalitets- och miljöledningssystem i det dagliga arbetet. Aspinova Kvalitet och miljö vägleder och stödjer organisationens kvalitets- och miljöarbete med ISO 9001 och 14001 som grund.

I samarbete med EcoTech erbjuder vi ett stabilt och användarvänligt ledningssystem. Ledningssystemet är molnbaserat och stödjer effektivt ert kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete. Läs mera om vårt ledningssystem här.

Technology

Affärsområdet Technology erbjuder företag och organisationer IT-tjänster såsom programutveckling och digitala lösningar. Våra lösningar kännetecknas av innovativa och verksamhetsanpassade system för effektmätning i realtid, och våra kvalificerade och engagerade utvecklingsteam säkerställer kvalificerade och kostnadseffektiva lösningar.

BestInPractice (BIP) är vårt egenutvecklade system som ursprungligen utvecklades som en digital kompetensplattform med syfte att planera och administrera olika utbildningar inom framför allt servicenäringarna.

Idag är BestInPractice ett såväl branschneutralt som flexibelt verktyg för mätning och styrning av framför allt humana processer.

Affärsutveckling & Management 

Aspinova Affärsutveckling och Management förenar kreativitet och strategisk kompetens, och vi brinner för teknologi. Vårt sätt att arbeta matchar dagens föränderliga värld.

Den digitala verkligheten är här, och dagens och morgondagens vinnare måste göra rätt val för att stå starka i framtiden. Aspinova Management lotsar företag och organisationer att göra rätt val.

Vårt ledningssystem

Molnbaserat

Vårt ledningssystem underlättar administrationen i företaget och ger er möjligheten att jobba remote. 

Lagbevakning i realtid

Med vår lagbevakning tryggar du företagets investeringar i marknad, produktion och personal. Detta sänker dina regelkostnader, frigör tid för din kärnverksamhet och ger ökad kunskap.

Användarvänligt

Vårt ledningssystem är enkelt att lära sig och använda. All information, dokument och processer är samlat på ett ställe för att underlätta arbetet.

  • Info till berörda personer vid uppdatering och/eller nya dokument skapas. 
  • Admin styr behörighet
  • Enkelt att rita processkartor
  • Kalenderfunktion kan ersätta årshjulet
  • Sammanställa rapporter inför tex en revision

Fokus

Med vårt ledningssystemsystem kan du fokusera på att arbeta med det som är väsentligt i er verksamhet. Systemet skapar ordning, säkerställer kvaliteten och bidrar till förbättringar inom företaget.

Krav

Vårt ledningssystem hjälper ert företag att möta kraven i de vanligaste ISO-standarderna.

  • Dokumenten versionshanteras automatiskt
  • Avvikelsehantering- direkt vid inrapportering
  • Knyta dokument till kapitel i standarden. Enkelt att se att man då uppfyller standardens alla delar eller om gap finns.

Boka en kostnadsfri demo

Om Aspinova

Aspinova har rötterna djupt förankrade i den svenska industrin och arbetar med affärsutveckling, ledningssystem och kvalitets- och miljöstyrning.

I takt med förändringar i vår omvärld har vi även tagit steget in på kompetensområdet Technology där vi skapar digitala helhetslösningar.

Våra medarbetare har hög kompetens, är självgående och hittar snabbt rätt inom kundens organisation. Aspinova erbjuder de flesta kompetenser – från seniora projektledare och strategiska rådgivare till engagerade team av kvalificerade digitala utvecklare och programmerare.

Aspinova är ett nätverksbolag och samarbetar med ett antal högst specialiserade bolag.

Aspinovas erbjudande grundar sig nätverkets samlade erfarenhet, och tillsammans har vi en stor kunskap inom en mängd specialområden. Oavsett uppdrag så sätter vi alltid samman den bästa mixen av specialister.

Några av våra samarbetspartners