Om oss

Vi är Aspinova, ett mindre bolag med stor kraft. Vår kompetens omfattar bland annat: affärsutveckling, organisationsstrukturering, ledningssystemsystem, projektledning, systemkonstruktion, förändringsimplementering, process utveckling, produktions teknik, multidisciplinär konstruktion, idrifttagning, elteknik, mekanik och provning.

Vi arbetar internt tätt mellan engineering och affärsutveckling och kvalitet för att leverera ett mervärde till våra kunder. Alla medarbetare har en hög grundkompetens och är självgående och hittar snabbt rätt inom er organisation. Då våra tjänster oftast omfattar mer än ren resursförstärkning är det enda ”inhouse” vi eftersträvar ”in your house”. Vi ser värdet i att våra konsulter arbetar inne i Er organisation och kan låta Er få nytta av de erfarenheter som hämtats i andra organisationer. Det innebär också att våra konsulter är vana att anpassa sig efter Era önskemål och arbetsmetoder.

Vi känner oss säkra på vår leverans och kan erbjuda er allt från självgående konstruktörer till seniora projektledare, en strategisk rådgivare eller kvalitets- och miljöchef.

Vi samarbetar med flera seniora egenföretagare som har långa karriärer bakom sig och de har ett stort värde för oss som rådgivare i projekt och mentorer såväl som underkonsulter. Vi har alltid ett gemensamt mål i sikte när vi inleder ett samarbete, det gör att vi fortsätter samarbetet även efter att det första gemensamma uppdraget tagit slut.

Ulrika Andreasson

Ulrika har en mycket lång erfarenhet inom kvalitet och miljölednings system och har varit projektledare för flera kunders certifieringar och även projekt inom produktionskvalitét. Arbetar också med Verksamhetsutveckling.

Tel: +46 708 733950

Henrik Gerzén

Henrik har lång erfarenhet inom automation riktad mot lite tyngre industri där han har erfarenhet av såväl elkonstruktion, styrsystemsprogrammering, idrifttagning och projektledning.

Tel: +46 767 617833

Erik Bernesjö

Erik har erfarenhet inom offshore industrin och då främst topside konstruktioner för Norska marknaden. Erik har ansvarat för konstruktion av elkraftssystem, teknisk granskning av underleverantörer samt större inköp.

Tel: +46 722 321100

Erika Lindgren

Erika har lång erfarenhet inom automation med inriktning mot maskinbygge samt erfarenhet från elkonstruktion inom renrum från medicinteknisk industrin.

Tel: +46 733 224036

Hans Hellman

Hans har en lång erfarenhet inom projektledning i stora komplexa projekt främst inom fordonsindustrin. Hans har även tidigare varit avdelningschef hos ett antal olika teknikbolag.

Tel: +46 705 424543

Anton Simonsson

Anton är en nybliven provningsingenjör med ett stort engagemang och intresse för sitt område. Anton är ingenjör inom maskinteknik från Chalmers med inriktning teknisk utveckling.

Tel: +46 705 863130

Daniel Johansson

Daniel har lång erfarenhet inom automation av elkonstruktion, styrsystemsprogrammering och som projektledare/ ansvarig för elfrågor i byggnadsfasen av större projekt både inom Sverige och utomlands.

Tel: +46 704 150919

Ulf Zandhers

Ulf har en lång erfarenhet av att starta och driva konsultbolag inom flera olika branscher. Sin tekniska bakgrund har Ulf inom den marina industrin där han har lång erfarenhet som projektledare.

Tel: +46 708 854050