Ledningssystem

Molnbaserat

Ledningssystemet underlättar administrationen i företaget och ger er möjligheten att jobba remote. 

Lagbevakning i realtid

Med lagbevakningen tryggar du företagets investeringar i marknad, produktion och personal. Detta sänker dina regelkostnader, frigör tid för din kärnverksamhet och ger ökad kunskap.

Användarvänligt

Ledningssystemet är enkelt att lära sig och använda. All information, dokument och processer är samlat på ett ställe för att underlätta arbetet.

  • Info till berörda personer vid uppdatering och/eller nya dokument skapas. 
  • Admin styr behörighet
  • Enkelt att rita processkartor
  • Kalenderfunktion kan ersätta årshjulet
  • Sammanställa rapporter inför tex en revision

Fokus

Med ledningssystemsystemet kan du fokusera på att arbeta med det som är väsentligt i er verksamhet. Systemet skapar ordning, säkerställer kvaliteten och bidrar till förbättringar inom företaget.

Krav

Ledningssystemet hjälper ert företag att möta kraven i de vanligaste ISO-standarderna.

  • Dokumenten versionshanteras automatiskt
  • Avvikelsehantering- direkt vid inrapportering
  • Knyta dokument till kapitel i standarden. Enkelt att se att man då uppfyller standardens alla delar eller om gap finns.

Boka en kostnadsfri demo