Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

För att skapa en god arbetsmiljö behövs arbetsmiljökunskaper hos alla på arbetsplatsen.

En god arbetsmiljö skapar attraktiva arbetsplatser som ger bättre trivsel, lägre sjukfrånvaro och lägre personalomsättning samt minskad risk för arbetsrelaterade olyckor.

Utbildningen i systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) ger chefer och medarbetare en metod för att utveckla sitt arbetsmiljöarbete.Inom ISO-system nämns ofta kvalitetsbristkostnader som många gånger visar sig vara ganska höga och tidskrävande att åtgärda.

 


 
Anmäl dig här.

   

  Datum

  dec 09 2021
  Expired!

  Tid

  09:45 - 10:15

  Plats

  Teams
  Webbinar
  Kategorier
  EcoTech

  Organisatör

  EcoTech

  Vi är ett kunskapsföretag som erbjuder kompletta lösningar speciellt anpassade för ert företag, ofta baserade på vår molntjänst, som innehåller den mycket populära lagbevakningen samt många andra värdeskapande funktioner. EcoTech startades 1986 och har genom åren haft uppdrag från såväl stora multinationella koncerner som små nischföretag, på deras väg mot ett aktivt, systematiskt och lönsamt miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöarbete.