Internrevision

Internrevision är ett av de viktigaste verktygen för att säkra ständig förbättring och utveckling i ett företag, det är också ett av standardkraven i ISO.

Internrevision genomlyser organisationens områden och ger ledningen en balanserad bild av hur rutiner och processer fungerar och efterlever standardens krav.

 


 
Anmäl dig här.

   

  Datum

  dec 09 2021
  Expired!

  Tid

  10:30 - 11:00

  Plats

  Teams
  Webbinar
  Kategorier
  EcoTech

  Organisatör

  EcoTech

  Vi är ett kunskapsföretag som erbjuder kompletta lösningar speciellt anpassade för ert företag, ofta baserade på vår molntjänst, som innehåller den mycket populära lagbevakningen samt många andra värdeskapande funktioner. EcoTech startades 1986 och har genom åren haft uppdrag från såväl stora multinationella koncerner som små nischföretag, på deras väg mot ett aktivt, systematiskt och lönsamt miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöarbete.