Om Aspinova

Aspinova har en lång historia som konsultföretag i Sverige med de största kunderna i Göteborgs regionen. Vi har kunder inom ett flertal olika marknader, fordonsindustrin, tillverkande industri, marina sidan med flera. T.ex har vi jobbat med projektledning inom fordonsindustrin där vi ledde ”RnD 30” för eftermarknad, AB Volvo. Vi har ett uppdrag som Kvalitets- och Miljöchef för ITW Weldning AB. Inom marina sidan har vi haft uppdrag som arbetsmiljöansvarig vid installationer på site för TTS Marin.

På senare tid har vi gått in i området Technology där vi skapar helhetslösningar inom digitala plattformar. Med detta har också nya marknader öppnat sig och gett nya kunder inom områdena service, vård och omsorg.

Våra affärområden

Management

Läs mer

Business Development

Läs mer

Technology

Läs mer

Quality & Environment

Läs mer

FYLL I FORMULÄRET, VI BJUDER PÅ KAFFET

Kontakt

Götaforsliden 13, 431 34, Mölndal
+46 708-73 39 50​
info@aspinova.se

LinkedIn

Techproject

Netgroup

Close Menu

Management

Tillsammans med er kan vi leda er organisation och ge er verktygen att styra verksamheten mot de mål ni har framför er.

Business

Development

Vi hjälper er när ni står inför utmaningar, som nytt företag, är på väg i en förnyelseprocess eller andra förändringar i organisationen.

Vi kan delta i hela processer eller i projekt för att hjälpa er att komma ut starkare på andra sidan.

Vårt team har mångårig erfarenhet inom de flesta ledande positionerna i ett företag vilket gör att ni kan få bra stöd och coachning under hela vårt gemensamma arbete.

Technology

Från IT Developer med lång erfarenhet inom programmering och utveckling till digital marknadsföring och Growth hacking, allt detta har vi samlat i vårt nya affärsområde; Technology.

Vårt mål är att skapa smarta digitala plattformar som ger våra kunder möjlighet att bättre nå ut till sina kunder.

Quality &

Environment

Kanske är det ett kundkrav, eller så vill ni bara ha allt på rätt plats, veta att ni uppfyller de lagar och andra krav som gäller.

Vi kan tillsammans med er sätta upp och underhålla ert ledningssystem inom både kvalitet och miljö. Vi kan även hjälpa er med certifiering.